Internetters concentreren zich langer op tekst dan krantenlezers

Lezers van online nieuws houden langer aandacht voor een verhaal, dan lezers van een papieren krant. Dat komt naar voren uit onderzoek van de Amerikaanse journalistenopleiding The Poynter Institute. Deze conclusie is in tegenspraak met de heersende gedachte dat internetters zich minder lang concentreren op tekst dan krantenlezers.
Voor het onderzoek werd gebruikgemaakt van eyetracking, een methode die bewegingen van ogen in kaart brengt. Lezers van online edities bleken gemiddeld ruim driekwart (77%) van de totale tekst van de artikelen die ze hadden uitgekozen, te lezen. Dat is meer dan de onderzoekers peilden bij de lezers van papieren kranten: lezers van `broadsheet` kranten bleken gemiddeld 62% van de artikelinhoud te lezen en lezers van `tabloids` slechts 57%.
Er kunnen overigens de nodige vraagtekens geplaatst worden bij het onderzoek. Mogelijk hebben lezers `grotere aandacht` voor een online verhaal, omdat krantenartikelen op papier vaak langer zijn dan verhalen op internet. De onderzoekers gingen zelf voorbij aan dit voorbehoud. Ook is onduidelijk of er verschil is in het aantal gelezen verhalen. Mogelijk heeft de lezer van online nieuws veel minder verhalen gelezen dan de lezer van papier kranten.

Bron(nen): emerce.nl (2-4-2007; p. 1; 2/3 p.)

Consument loopt nog niet warm voor mobiele reclame

De consument loopt nog niet warm voor mobiele reclame. Dat blijkt uit een recent onderzoek van Forrester. Van de ondervraagde consumenten gaf bijna 80% aan dat zij geen mobiele reclame op hun gsm willen ontvangen. Volgens Russell Buckley, directeur voor AdMob in Europa, is dat ook logisch, omdat mensen hun mobiele telefoon als iets persoonlijks zien. Als er al geadverteerd wordt op de mobiele telefoon, dan moet dat dus subtiel aangepakt worden. Buckley ziet echter wel kansen voor mobiele reclame.
Wel zal mobiele videoreclame minder snel aanslaan. Dat komt doordat providers geen onbeperkte downloads voor een bepaald vast bedrag beschikbaar stellen. Volgens Chris Arens, hoofd marketing van mobiele reclamedienstverlener Ad Infuse, is er echter wel een mogelijkheid voor videoreclame op de mobiele telefoon. 90% van de consumenten ziet liever een gesponsorde download dan dat zij moeten betalen voor de download. Als adverteerders dus zorgen voor een soort sponsoring, kan mobiele videoreclame kans van slagen hebben. Het zal echter nog lang duren voor mobiele reclame echt populair is. Er zijn nog maar weinig adverteerders bezig met mobiele reclame en daardoor liggen de tarieven ook veel hoger dan die van online of televisiereclame.

Bron(nen):
Tijdschrift voor Marketing (maart 2007; nr. 3, p. 42; 1 1/2 p.)

Web 2.0… Privacy – Aflevering 2

Nu werk ik echt niet bij E&Y, en heb ik ook geen voorpublicatie gezien van het meest recente Mediabarometer-rapport dat op 13 maart jl. is gepubliceerd. Maar toevallig vlak nadat ik mijn ‘ingeving’ had (zie vorige post):
“Stormachtige groei privé-foto’s en video’s op internet”

“Het plaatsen van privé-gegevens wordt onderschat. Het is leuk om op deze manier ‘oude bekenden’ via het web te ontmoeten, maar bij sollicitaties checken werkgevers ook internet. Als je je persoonlijkheid online allerlei rare dingen laat doen, kan het een interessant sollicitatiegesprek worden. Ook komt het voor dat de plaatser van de gegevens overspoeld wordt met negatieve reacties. Commentaren op internet zijn soms echt meedogenloos. Natuurlijk zijn er onnoemelijk veel voordelen. Hyves biedt bijvoorbeeld mogelijkheden om gericht te adverteren en ook Youtube heeft een nieuwe dimensie aan reclamecreativiteit toegevoegd. Het is veel makkelijker om filmpjes bij een doelgroep te krijgen.”

http://www.ey.nl/?pag=788&nieuws_id=2907

Voorspellen epidemische waarde van viral marketing

Viral marketing kennen we ondertussen wel. Vooral van de successen. De filmpjes die je van welwillende bekenden in totaal zo’n drie keer via de mail voorbij ziet komen. “Moet je dit eens zien, lachen!”
Maar hoe zit het met mislukkingen? Aangezien de ‘besmettelijkheid’ van een niet geslaagde viral marketing campagen niet al te groot is, is de kans ook klein dat we er mee in aanraking komen. Logisch.

Nu is gebleken dat vooraf bepaald kan worden hoe ‘besmettelijk’ een viral campagne zal zijn. Onderzoek door One to One Interactive and Innerscope Research wijst uit dat met 77% nauwkeurigheid de populariteit van videos voorspeld kan worden, puur door meting van fysiologische reacties van proefpersonen.

Hier de originele post voor verdere studie: http://www.neurosciencemarketing.com/blog/articles/viral-video-and-neuromarketing.htm

Dit is volgens mij niet echt iets nieuws, wel leuk dat het is toegepast op iets ‘hots’ als viral marketing. Maar wat is de waarde? Ik kan me niet voorstellen dat creatieve geesten met weinig budget (deze laatste is vaak een voorname factor in viral marketing campagnes) geld overhebben voor een dergelijke proef vooraf.

Laat staan zin…